Stamrecht BV

Bij hogere ontslagvergoedingen (boven 70.000 euro) wordt een stamrecht BV vaak als aantrekkelijke optie gezien. Ook de stamrecht BV is een creatie van een recht op periodieke uitkeringen. Net als in de lijfrenteverzekering kan het geld onbelast in de BV worden gestort, en de BV zal pas loonbelasting afdragen bij uitkeren. Dat de BV uiteindelijk moet uitkeren is de belangrijkste plicht, en moet vastgelegd worden in een stamrechtakte. Dat een stamrecht BV pas boven 70.000 euro aantrekkelijk wordt is doordat er oprichtingskosten en jaarlijkse kosten (zoals jaarrekening en belastingaangifte) aan vast zitten. Grote voordelen aan de stamrecht BV zijn de mate van zeggenschap over het geld en flexibiliteit. U kunt zelf bepalen wanneer u start met uitkeren, om zo in te springen op uw behoefte. Ook kunt u zelfstandig ondernemer worden, een lening verstrekken tegen aantrekkelijke rente, en deelnemingen hebben in andere bedrijven.

De stamrecht BV zal in principe maandelijks uitkeren. Gelijkelijk aan de lijfrenteverzekering zullen de uitkeringen uiterlijk op 65-jarige leeftijd moeten ingaan. De stamrecht kent echter meer flexibiliteit dan een verzekering wat betreft de uitkeringen. Dit is voor velen een doorslaggevend argument in het oprichten van een stamrecht BV.

Rendement halen in een stamrecht BV

Men kan verschillende manieren gebruiken om geld te laten renderen in een stamrecht BV. Waar u voor kiest hangt af van de hoeveelheid werk die u erin wilt steken, de hoogte van het rendement dat u hoopt te behalen, en de mate van risico. U kunt geld op een spaarrekening zetten of een spaardeposito, maar u kunt ook beleggen of het geld gebruiken om een bedrijfsvoering te starten.

Winst maken met de stamrecht BV zal echter niet snel gebeuren. Jaarlijks moet de stamrechtverplichting ‘opgerent’ worden, wat een verliespost oplevert. Het oprentingspercentage ligt rond de 3%. Door de oprenting en de kosten van de BV moet het rendement hoger dan 3% zijn om winst te maken. Winst in de stamrecht BV wordt belast met vennootschapsbelasting. Winst onder 200.000 euro per jaar wordt tegen 20% belast, hogere winst tegen 25% (tarieven 2012).

Overlijden

In geval van overlijden van u als ontvanger van stamrechtuitkeringen komen de uitkeringen direct ten goede van uw nabestaanden. Omdat u de grootaandeelhouder bent van de BV zal het eigendom van de BV vererven richting uw partner of kinderen. Bij een lijfrenteverzekeraar moet een aparte dekking worden afgesloten om het resterende bedrag richting uw partner te laten gaan.

Stamrecht BV oprichten

Gouden Handdruk Specialist helpt u graag met het juiste advies voor uw ontslagvergoeding. Ook kunnen wij voor u de stamrecht BV oprichten. Hierbij verzorgen wij het gehele oprichtingsproces. Neem contact op voor een persoonlijk gesprek om alle opties te horen.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »