Banksparen voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2010 vallen onder aanspraken ter vervanging van gederfd of te derven loon ook schadeloosstellingen die voor  (ex-)werknemers wordt gestort op:

 • een geblokkeerde spaarrekening bij een kredietinstelling (stamrechtspaarrekening
 • een beleggingsrekening bij een beleggingsinstelling (stamrechtbeleggingsrekening)

De instelling boekt de behaalde rendementen bij op de stamrechtspaarrekening of gebruikt ze voor het verkrijgen van stamrechtbeleggingsrechten.

Bij welke instelling onderbrengen?

De instelling waar u de schadeloosstelling onbelast mag onderbrengen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kredietinstelling mag in Nederland het bankbedrijf uitoefenen. De instelling moet de verplichting uit de stamrechtspaarrekening voor de vennootschapsbelasting tot het binnenlands ondernemingsvermogen rekenen.
 • De beleggingsinstelling mag in Nederland als beleggingsinstelling fungeren.

Wilt u de schadeloosstelling onbelast onderbrengen bij een krediet- of beleggingsinstelling die niet aan deze voorwaarden voldoet, dan gelden speciale voorwaarden. Zodra er meer bekend is over deze voorwaarden, wordt dit gepubliceerd op www.belastingdienst.nl in Belastingdienst actueel.

Waarvoor gebruiken?

De (ex-)werknemer mag het tegoed van de stamrechtspaarrekening of de waarde van de stamrechtbeleggingsrekening gebruiken voor:

 • een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon:
  In paragraaf 17.33 van het Handboek 2009 vindt u de voorwaarden waaraan zo’n uitkering moet voldoen.
 • uitkeringen:
  In dit geval moet de krediet- of beleggingsinstelling het tegoed van de rekening of de waarde van het recht jaarlijks in termijnen uitkeren. De omvang van de termijnen is vergelijkbaar met die van een periodieke uitkering. Als de (ex-)werknemer nog leeft, gelden de volgende voorwaarden:
  • De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar dat hij of zij 65 jaar wordt.
  • De periode tussen de eerste en de laatste uitkering moet minimaal een vastgesteld aantal jaren zijn. Het aantal jaren is afhankelijk van de leeftijd van de (ex-) werknemer.

Als de (ex-)werknemer is overleden en er nog geen uitkeringen zijn gedaan, zijn de voorwaarden:

 • De uitkeringen moeten direct ingaan en toekomen aan een of meer nabestaanden. Wie deze nabestaanden moeten zijn, kunt u lezen in paragraaf 17.33 van het Handboek 2009.
 • De periode tussen de eerste en de laatste uitkering moet minimaal een vastgesteld aantal jaren zijn. Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex-)werknemer, is het aantal jaren maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar.

Het tegoed van de stamrechtspaarrekening of de waarde van de stamrechtbeleggingsrekening kan belastingvrij overgaan op de gerechtigden. De gerechtigden staan in paragraaf 17.33 van het Handboek 2009.

Het tegoed van de stamrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht is loon uit vroegere dienstbetrekking als de uitkeringsgerechtigde overlijdt en er niemand meer in aanmerking komt voor een uitkering. In dit geval geniet de gerechtigde het loon onmiddellijk voor zijn overlijden.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief Loonheffing december

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »