Gouden Handdruk Uitkeringsrekening en Spaarrekening geïntroduceerd door Rabo

Rabo biedt sinds oktober 2010 een compleet productaanbod stamrecht banksparen aan. Rabo introduceert de Gouden Handdruk Spaarrekening en de Gouden Handdruk Uitkeerrekening.

Gouden Handdruk Uitstel variant

U kunt uw ontslagvergoeding storten bij de Rabo tegen een vaste rentevergoeding. Het geld staat gedurende kortere of langere tijd vast. U ontvangt nog geen maandelijkse uitkeringen. U heeft de keuze uit een variabele rente of een deposito rente. Bij deposito sparen krijgt u vaak een hogere rente, omdat u tijdens de looptijd niet aan uw geld kunt komen. Deze deposito variant is bestemd voor werknemers die de ontslagvergoeding pas in de toekomst nodig hebben.

Gouden Handdruk Uitkerende variant

Als u direct een aanvulling op uw inkomen wilt ontvangen biedt Rabo de direct uitkerende variant aan. Rabo claimt de mogelijkheid om de ingegane uitkeringen tussentijds stop te zetten, hetgeen normaal alleen bij een stamrecht BV lukt. Dit is een oplossing voor mensen die hun WW willen aanvullen en na korte tijd een nieuwe baan vinden. Kosten van het stopzetten bedragen  € 150,-. Er moeten minimaal 2 uitkeringen hebben plaatsgevonden voordat u mag stoppen. Rabo brengt voor iedere netto-uitkering € 2,50 aan kosten in rekening.

Uitkeringen tussentijd stoppen en later laten ingaan kost zeer forse boete

Wanneer de uitkerende variant wordt stopgezet gaat het overblijvende geld renderen in een uitstel deposito. Het geld rendeert met een vaste rente en staat vast tot het einde van de looptijd. Wanneer u tussentijds toch weer wilt starten met uitkeren betaalt u een zeer forse boete.

Voorbeeld uitkeren en stopzetten

Een rekening Rabo Gouden Handdruk Uitkering met een looptijd van 20 jaar en rente van 4,0 % heeft een saldo van €100.000,-. Na 5 jaar zijn de uitkeringen niet meer nodig. Het tegoed van € 80.000,- wordt overgeboekt naar de uitstel variant Gouden Handdruk Sparen met vaste rente. De resterende 15 jaar is de rente 4 % over € 80.000,-. Wanneer u binnen 15 jaar tussentijds uitkeringen wilt ontvangen, dan brengt Rabo een forse boete in rekening.

Voorbeeld boete bij eerder opnemen uitstel variant

Het saldo op een uitstel variant Gouden Handdruk Sparen bedraagt € 100.000,-. De einddatum van de rekening is 1 maart 2022. De huidige middelrente is 3,50%. Op 1 februari 2013 wilt u toch een bedrag van € 10.000 opnemen. De resterende looptijd van de rekening is op dat moment 9 jaar en 1 maand.

De opnamekosten worden als volgt berekend

  1. De vergelijkingsrente (=actuele rente) is 5,00 % + 0,25 % (opslag) = 5,25 %
  2. De berekeningsrente is dan het verschil tussen de vergelijkingsrente en de middelrente     5,25 % - 3,50 % = 1,75%
  3. 1,75 % vermenigvuldigd met het op te nemen bedrag van € 10.000,- = € 175,-
  4. Omdat u de opnamekosten niet in de toekomst betaalt maar nu, berekent Rabo de contante waarde van de opnamekosten. De contante waarde is de waarde van de opnamekosten teruggerekend naar nu.
  5. De totale opnamekosten op het moment van opnemen zijn € 1.335,06. Het tegoed op de rekening bedraagt na de opname: € 100.000 - € 10.000 - € 1.335,06 = € 88.664,94

Met deze forse boete is de flexibiliteit zeer duurbetaald. Bovenop deze opnameboete zijn de kosten vanuit Rabo € 150,- aan administratiekosten.

Rabo hanteert de volgende rentetarieven (01-10-2010) voor stamrecht banksparen

Jaar: Gouden Handdruk Sparen (deposito) Uitkeringsrekening Gouden Handdruk Sparen (variabel)
1 1,50% 1,50% 2,40%
2 1,75% 1,70%  
3 2,05% 2,00%  
4 2,55% 2,10%  
5 2,80% 2,20%  
6 3,10% 2,30%  
7 3,20% 2,50%  
8 3,40% 2,70%  
9 3,60% 2,90%  
10 3,80% 3,10%  
 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »