WW-uitkering

De WerkloosheidsWet bepaalt of een (ex-)werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering na ontslag. Een uitkering uit de WerkloosheidsWet (WW-uitkering) compenseert werklozen voor inkomensverlies als gevolg van arbeidsurenverlies.

Wanneer WW?

U heeft mogelijk recht op WW als het arbeidsurenverlies u niet aan te rekenen is, u als werkloos aangemerkt wordt, en u voldoet aan de wekeneis en jareneis. U wordt aangemerkt als werkloos wanneer u minstens 5 arbeidsuren per week verliest, of minimaal de helft van uw arbeidsuren (als u minder dan 10 uur per week werkt). U dient bereid te zijn passend werk te accepteren voor de verloren uren.

De wekeneis houdt in dat u van de 36 weken voorafgaand aan de ontslagdatum 26 weken heeft gewerkt. Een week telt al mee als er één dag in is gewerkt. De jareneis is ook wel bekend als de 4-uit-5-jaren-eis. U voldoet hieraan als u 4 van de 5 kalenderjaren voorafgaand aan het ontslag minimaal 52 dagen gewerkt heeft.

Hoe lang krijgt u WW?

Als u voldoet aan de wekeneis maar niet aan de jareneis, ontvangt u 3 maanden WW. Voldoet u ook aan de jareneis, dan krijgt u langer WW. Elk jaar arbeidsverleden levert een maand WW op, tot een maximum van 29 maanden WW. Het arbeidsverleden is een combinatie van het feitelijk en fictieve arbeidsverleden. Het feitelijk arbeidsverleden bestaat uit de gewerkte jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin u werkloos bent geworden. Een jaar telt mee als er minimaal 52 dagen gewerkt is. Het fictief arbeidsverleden bestaat uit alle jaren vanaf uw 18de tot aan 1998. Bij het optellen van het feitelijk en fictief arbeidsverleden krijgt u het aantal maanden WW.

ArbeidsverledenDuur WW
1 jaar 3 maanden
2 jaar 3 maanden
3 jaar 3 maanden
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
10 jaar 10 maanden
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 30 maanden
38 jaar 38 maanden (maximum)
40 jaar 38 maanden

Hoe hoog is de WW?

De WW-uitkering is gebaseerd op uw dagloon, wat wordt bepaald aan de hand van het loon dat u verdiende in het jaar voor uw werkloosheid. Dit is het loon waar premies sociale verzekeringen over is afgedragen, dus salaris, maar ook vakantiegeld en dertiende maand. Tijdens de eerste twee maanden van werkloosheid bedraagt de WW 75% van het laatstverdiende loon, daarna 70%. Dit is om mensen die snel werk vinden te bevoordelen.

Er is wel een maximum aan de uitkering verbonden. Per januari 2018 is dit maximum dagloon gesteld op € 209,-.

Fictieve opzegtermijn

De WW gaat normaliter in nadat u ontslagen bent, en uw opzegtermijn is afgelopen. Bij een contractontbinding is echter geen opzegtermijn, omdat de datum van ontbinding bepaald wordt door de werkgever en werknemer samen of door de kantonrechter. Om deze reden houdt het UWV WERKbedrijf een fictieve opzegtermijn aan voor bepaling van ingang van de WW-uitkering. Deze fictieve opzegtermijn is de opzegtermijn die aangehouden zou worden wanneer ontslag aangezegd was via het UWV, minus een maand, met een minimum van één maand. Deze fictieve opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand na uitspraak van de kantonrechter, of de eerste dag van de maand nadat de beëindigingsovereenkomst is ondertekend door zowel werkgever als werknemer.

Ontslagvergoeding en WW

Veel ontslagenen zijn bang dat een ontslagvergoeding of de uitkeringen daarvan worden gekort op een WW-uitkering. De WW-uitkering is een uitkering op basis van de verloren uren en de daartegenover staande beloning. Een ontslagvergoeding beïnvloedt niet het aantal uren dat u beschikbaar bent te werken. De uitkeringen uit ontslagvergoeding zullen dus niet gekort worden op een WW-uitkering. Ook uw vermogen is niet van belang voor de hoogte en duur van de WW-uitkering.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »