Wat is banksparen voor stamrecht?

Banksparen is (zoals de naam al doet vermoeden) een spaarmethode via een bankrekening bij een bank. Banksparen is per 1 januari 2008 geïntroduceerd om een aanvulling voor het pensioen te creëren of om de hypotheekschuld af te lossen. Vanaf 2010 tot 2014 WAS banksparen ook mogelijk voor een stamrecht.

Geblokkeerde bankrekening of beleggingsrekening

Bij banksparen voor stamrecht zet u uw ontslagvergoeding op een geblokkeerde bankrekening die vermogen opbouwt en uitkeert. Deze bankrekening kan een spaarrekening zijn of een beleggingsrekening. Met een spaarrekening ontvangt u een gegarandeerde rente. Met een beleggingsrekening kan het rendement hoger zijn, maar er is ook neerwaarts risico, dus is er geen zekerheid op de vermogensopbouw en (toekomstige) uitkeringen.

Banksparen vergroot uw keuzemogelijkheden

Banksparen voor stamrecht is gecreëerd om de keuzemogelijkheid uit te breiden en meer concurrentie te bieden voor ontslagvergoedingen. Zo wil de overheid aanbieders dwingen meer transparantie in de kostenstructuur te verschaffen. De overheid verwacht dat vooral voor de lagere ontslagvergoeding de bankspaaroptie een aantrekkelijke keuze zal zijn. Het grote voordeel van banksparen is dat het makkelijk op te zetten is en weinig kost. Bij een stamrecht verzekering snoepen de verzekeraars een hoop rendement weg door de kosten die zij maken.

Opbouw en uitkerende fase

U kunt uw ontslagvergoeding storten op een bankspaarrekening. In het bankspaarproduct kunt u een vermogen opbouwen of direct starten met uitkeren. Als u het geld direct nodig heeft start u direct met uitkeren. Dit heet de uitkerende fase. U ontvangt maandelijks een bedrag waarmee u een inkomen genereert. Over deze uitkeringen houdt de bank loonheffing in. Als u het geld niet direct nodig heeft laat u het bedrag een aantal jaar aangroeien. Dit heet de opbouwfase. U kunt later starten met maandelijkse uitkeringen zodra u het geld in de toekomst nodig heeft. Uiterlijk op 65-jarige leeftijd moeten de uitkeringen starten.

Inleg

Inleggen in banksparen voor stamrecht geschiedt direct door de werkgever. Deze stort uw ontslagvergoeding onbelast naar de geblokkeerde rekening die u heeft geopend bij uw bank of beleggingsinstelling. Net als in de stamrecht BV en stamrechtverzekering wordt bij uitkeren loonheffing ingehouden. Op deze manier stelt u belastingheffing over uw ontslagvergoeding uit. Dit wordt ook wel de omkeerregel genoemd: Er wordt geen belasting ingehouden wanneer de vergoeding wordt betaald door de werkgever, maar pas wanneer u daadwerkelijk uitkeringen ontvangt. Over het opgebouwde vermogen dat op de stamrecht bankspaarrekening staat hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Over normale spaartegoeden moet u vermogensrendementsheffing afdragen in box 3 over het vermogen boven 20.785 euro.

Geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening

De geblokkeerde bankrekening die u gebruikt voor stamrecht banksparen kan alleen geld uit de ontslagvergoeding ontvangen. Dit is een eenmalige inleg. U heeft geen toegang tot dit geld, omdat de rekening ‘geblokkeerd’ is. Het is niet mogelijk tussentijds geld op te nemen. Het geld op de rekening zal renderen totdat u besluit te laten uitkeren. De bank verdient hieraan middels de rente die zij u toekennen of, in geval van beleggen, middels een beheerfee en transactiekosten. Beleggen voor stamrecht sparen mag alleen in fondsen, omdat de risico’s lager zijn en toch enige voorzichtigheid geboden is met dit geld.

Looptijd is altijd korter dan levenslang

Een bankspaarproduct voor de ontslagvergoeding kan niet levenslang lopen, zoals bij een stamrechtverzekering. De duur wordt bepaald door de hoogte van uw ontslagvergoeding en de hoogte van de uitkeringen die u wenst te ontvangen. Levenslang uitkeren is onmogelijk omdat van tevoren niet bekend is hoe lang iemand leeft en hoe lang uitgekeerd moet worden. Wel zal er sprake zijn van een minimale looptijd van de uitkeringen. Deze wordt door de overheid bepaald. De uitkeringen zullen uiterlijk op 65-jarige leeftijd in mogen gaan. De uitkeringen moeten periodiek zijn met gelijke tussenpozen van ten hoogste één jaar. Meestal kiest men voor maandelijkse uitkeringen.

Aanbieders van bankspaarproducten voor stamrecht

Stamrecht spaarproducten zullen aangeboden worden door banken en beleggingsinstellingen. Zij bieden spaarrekeningen of beleggingsrekeningen. Spaarrekeningen zijn tegenwoordig het populairst onder de bankspaaropties. U kunt bij spaarrekeningen in de opbouwfase kiezen voor een variabele of gefixeerde rente. De variabele rente kunt u zien als een internetspaarrekening met een rente die fluctueert aan de hand van de marktrente. Deze rente is conjunctuurgevoelig. Een gefixeerde rente is vergelijkbaar met een depositoconstructie. U kunt de rente voor langere periode vastzetten zodat u precies weet hoe hoog het bedrag zal aangroeien. Hoe langer u de rente vastzet, hoe hoger de rente op het moment van afsluiten zal zijn.

Wanneer de uitkerende fase start, zal altijd een gefixeerde rente aangehouden worden. De bank kan anders niet bepalen hoe lang en hoog uitgekeerd kan worden.

Voorbeeld bankspaarproduct:

Een 48-jarige accountant wordt ontslagen en ontvangt een ontslagvergoeding van € 50.000. Hij heeft het geld niet direct nodig en kiest voor een bankspaarproduct. Zijn keuze valt op een bankspaarrekening met een 10-jaars deposito (vast rentepercentage) die daarna omgezet wordt  in een uitkerend product. Tegen de huidige rente is onderstaand scenario te verwachten:

Opbouwperiode tot 1 januari 2021
Inleg € 50.000
Rentepercentage 4,5%
Eindsaldo € 77.648,67
Uitkeringsperiode vanaf 1 januari 2021
Inleg € 77.648,67
Rentepercentage 4,2%
Maandelijkse uitkering € 790,63

Het totaal aan uitkeringen is 120 x 790,63 = € 94.875,60

Ontvangsten uit de ontslagvergoeding van € 50.000 bedraagt totaal € 94.875.

Bij overlijden gaat uw tegoed naar uw nabestaanden.

Mocht u komen te overlijden, dan zal het spaar tegoed automatisch vererven naar uw nabestaanden. Het tegoed op de bankspaarrekening voor stamrecht is uw eigendom en zal bij overlijden automatisch overgaan op uw nabestaanden.

Depositogarantiestelsel garandeert tot 100.000,-

De bankspaarrekening valt onder het depositogarantiestelsel. Tot een bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder staat De Nederlandse Bank garant voor uw geld in geval een bank failliet gaat. Voor een stamrecht BV geldt overigens hetzelfde: tegoeden in deposito’s en spaarrekeningen worden tot € 100.000,- gegarandeerd door De Nederlandse Bank.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »

Vragen?

Bel 088-20 50 899 of vul ons contactformulier in.