Depositogarantiestelsel gouden handdruk banksparen

Het depositogarantiestelsel garandeert dat rekeninghouders met een gouden handdruk bankspaarrekening bij faillissement van een bank garantie hebben tot een bedrag van €100.000. Stamrechtverzekeringen hebben dit vangnet niet. De bank dient wel over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) te beschikken om onder het depositogarantiestelsel te vallen. Dat geldt voor de aanbieders van gouden handdruk banksparen. De DNB keert bij een faillissement van een bank een bedrag van maximaal €100.000 uit per rekeninghouder.

Per rekeninghouder en niet per rekening
Naast de gouden handdruk bankspaarrekening vallen ook spaarrekeningen, betaalrekeningen, spaar- en bankbrieven en deposito’s onder het depositogarantiestelsel. Voor allen geldt hetzelfde: tegoeden worden tot €100.000 gegarandeerd door de Nederlandsche bank. De regel geldt per rekeninghouder en niet per rekening. De gouden handdruk bankspaarrekening en de privérekening worden beide als rekeninghouder gezien.  Heeft de rekeninghouder samen met zijn partner een rekening, dan wordt het tegoed op de rekening in tweeën gesplist.

Gouden handdruk van meer dan €100.000 splitsen over meerdere banken

Als u een gouden handdruk van meer dan €100.000 ontvangt, is het aan te raden dit bedrag te splitsen over verschillende banken. Vergelijk banksparen gouden handdruk.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »