Ontslag Gouden Handdruk

Bij ontslag kunt u recht hebben op een gouden handdruk. Dit hangt af van de ontslagroute die uw werkgever volgt:

Ontslag via UWV WERKbedrijf geeft geen recht op gouden handdruk

Ontslag via het UWV WERKbedrijf is een reguliere manier om ontslag te krijgen.  In individuele gevallen ontvangt u geen gouden handdruk bij ontslag via het UWV WERKbedrijf. Al zijn er wel twee uitzonderingen, namelijk het collectief ontslag en het kennelijk onredelijk ontslag. Bij collectief ontslag via het UWV WERKbedrijf kunt u recht hebben op een gouden handdruk als uw werkgever financiele middelen heeft om een gouden handdruk te betalen. 

Ontslag via kantonrechter geeft meestal recht op gouden handdruk

Ontslag via de kantonrechter betekent meestal dat u recht heeft op een gouden handdruk. Met de kantonrechtersformule wordt de hoogte van uw gouden handdruk berekend. Aan de hand van de volgende factoren wordt uw gouden handdruk berekend: de duur van uw dienstverband, uw leeftijd en de verwijtbaarheid van het ontslag;  gouden handdruk= A x B x C

A = Aantal gewogen dienstjaren
B = Beloning per maand (bruto)
C = Correctiefactor

A = aantal gewogen dienstjaren

Voor de berekening van A wordt in de kantonrechtersformule de diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren gewogen.  De dienstjaren worden vanaf 2009 op de volgende manier gewogen:

WegingsfactorGeldt voor ieder dienstjaar:
0.5 Tot 35-jarige leeftijd
1 Van 35- tot 45-jarige leeftijd
1.5 Van 45- tot 55-jarige leeftijd
2 Vanaf 55-jarige leeftijd

B = bruto beloning per maand

Onder beloning vallen:
- vast bruto maandsalaris;
- 13e maand;
- structureel overwerk;
- vakantiegeld;
- structurele winstdeling;
- vaste ploegentoeslag.

C = correctiefactor

De correctiefactor is de variabele factor van de kantonrechtersformule. Bij een neutraal of kleurloos ontslag zijn beide partijen ‘even schuldig’ en is de correctiefactor gelijk aan 1. Wanneer de kantonrechter van mening is dat de werkgever onjuist heeft gehandeld, kan hij een correctiefactor hanteren die hoger is dan 1. Uit de praktijk blijkt dat de correctiefactor zelden hoger is dan 2.

Ontslag via een vaststellingovereenkomst geeft vaak recht op gouden handdruk

Als u samen met uw werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan zal dit vaak worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  De gouden handdruk is uitkomst van de onderhandelingen. De gouden handdruk zal vaak gebaseerd zijn op de kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor het belangrijkste punt van onderhandeling is.

 
Ontslagvergoeding & Transitievergoeding

Bestel het gratis boek

Ontslagvergoeding 2019

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslag-regels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.
Vraag direct aan »

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een persoonlijk, gratis en objectief advies
Lees meer »

Bezoek een lezing

2019
"Belasting besparen met uw ontslagvergoeding"
Aanmelden »

Bel mij terug Man   Vrouw